วัฒนธรรมองค์กรของเรา

ไอเอชดิจิตอล เราไม่มีรายการปรัชญาที่ต้องปฏิบัติตามและจะสร้างสิ่งต่างให้เหมาะสมกลมกลืนและเรียบง่ายซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาเป็น 4 คำคือ — ชื่อสัตย์ มุ่งมั่น ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นผู้รับบริการ

ค่านิยมหลักของเรา

ซื่อสัตย์

เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรม และเรายึดมั่นในคำมั่นสัญญา พร้อมที่จะรับผิดชอบในทุกๆการกระทำ และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

มุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นและความตั้งใจถือเป็นพื้นฐานหลักขององค์กรเรา และเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ เพราะเราเชื่อว่าเราสามารถทำทุกเรื่องให้สำเร็จได้ด้วยความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่น

ทำงานเป็นทีม

เราตระหนักถึงความแข็งแกร่งของตนเอง และจุดเด่นในการแข่งขันของเราคือ การเชื่อว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความร่วมมือของพวกเรา เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและแบ่งปันไอเดีย ความรู้ต่างๆ และยังสนับสนุนทุกความพยายามที่ร่วมมือร่วมใจกันในทุกภาคส่วนของทุกกิจกรรมในองค์กรของเรา

มุ่งเน้นผู้รับบริการ

เราต้องการให้ลูกค้าของเรากลายเป็น “แฟนพันธุ์แท้” เพราะลูกค้าคือคนที่ผลักดันให้เราคิดทำสิ่งต่างๆ การสร้างความผูกพันกับลูกค้าชี้ให้เราเห็นถึงวิถีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและการทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จถึงขีดสุด


.