กลยุทธ์ การตลาดออนไลน์ | การวางกลยุทธ์ | การตลาดคอนเทนต์

“ถ้าหากปราศจากกลยุทธ์ การตลาดออนไลน์ เราจะเสียเวลาและทรัพยากรอื่นๆในบริษัทอย่างมากมายมหาศาล”

การตลาดออนไลน์ : ในปัจจุบัน เว็บไซต์และสื่อต่างๆในโซเชียลมีเดีย ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แบรนด์และลูกค้าสามารถติดต่อกันได้โดยตรงจากการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบที่เรียกว่า ” Two-way Communication ” หรือการสื่อสารสองทาง

วิธีการนี้เปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณทำการโฆษณาผ่านการตลาดโซเชียลมีเดียโดยไม่ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้โดยตรงและยังสามารถที่จะตอบแทนความไว้วางใจจากลูกค้า โดยการทำโปรโมชั่นหรือการทำกิจกรรมผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียได้ในทันที ฉะนั้นอย่ารอให้พวกเขาเข้ามาหาคุณเอง

จากข้อความข้างต้นที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตของเราในปัจจุบัน แบรนด์ต่างๆรีบเร่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ เพื่อที่จะเข้าถึงลูกค้าของตนได้โดยตรง บริษัท IH Digital สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของคุณ

โดยเราสามารถช่วยกำหนดทิศทางของแบรนด์ ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงในโลกโซเชียลมีเดียที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา บริษัทเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าของคุณหรือแบรนด์ของคุณ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการติดต่อกับบรรดาลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์ของคุณกับลูกค้า

บริษัทเรามีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้ ถ้าหากปราศจาก กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เราจะเสียเวลาและทรัพยากรอื่นๆในบริษัทอย่างมากมายมหาศาล อย่างไรก็ตามคุณสามารถประหยัดเวลา เงินทุน และความพยายาม ด้วย กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ผ่านการขบคิดและค้นคว้ามาอย่างดีแล้วว่าบรรดาลูกค้าของคุณจะรักและชื่นชอบในธุรกิจคุณ

กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล

กลยุทธ์ของเราถูกออกแบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับของการสื่อสารทางสังคม ผลลัพธ์ของการตลาดแบบองค์รวม จะถูกผสมผสานกับสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงค้นหาวิธีการที่ใหม่ที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์สินค้ากับลูกค้า เพื่อขยายตลาดของลูกค้าให้กับแบรนด์ของคุณ

เครื่องมือการวิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

ทำให้เกิดการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ สินค้าและบริการของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญทางการวิเคราะห์ของเราได้สร้างเครื่องมือ API และติดตามข้อมูลแคมเปญต่างๆของคุณผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิตอลที่หลากหลายด้วยแพลตฟอร์ม iAnalytics ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและ Google Analytics

การตลาดออนไลน์

บริการให้คำปรึกษาและสัมนาด้านดิจิตอล

ให้ความรู้ด้านดิจิตอลกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ถูกต้องและแม่นยำ และกลายเป็นผู้นำทางด้านโซเชียลมีเดียในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ติดต่อเรา

.