IH Digital คือใคร?

บริษัท IH Digital Limited ก่อตั้งขึ้นปี ค.ศ. 2006  เป็นเอเจนซี่ด้านการตลาดออนไลน์ที่ทำครอบคลุมทุกด้านครบ 360 องศา มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆเห็นได้ชัดเจนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนแผ่นดินใหญ่ เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิตอลมากกว่า 100 คน ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านดิจิตอลที่หลากหลายของคุณได้

เราสามารถสร้างการเข้าถึงเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์และสอดคล้องกันครบ 360 องศา นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างเนื้อหา กระจายการเข้าถึงอย่างมีความหมายและสอดคล้องกันไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ผลลัพธ์สำเร็จได้จากที่เรามี 5 แผนกที่ทำงานพร้อมกันเป็นทีมเดียวกัน  ซึ่งมี 1. ทีมปรึกษาและค้นคว้า 2. ทีม Social Media Marketing 3. ทีม Search Marketing 4. ทีม Digital Creative และ Video Marketing 5. ทีม Digital Media Planning and Buying

เราสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางด้านดิจิตอลพร้อมกับกลยุทธ์ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปลี่ยนแปลงแบรนด์ในโลกออนไลน์ พัฒนาธุรกิจ และสร้างสัมพันธ์ในการสนทนากับผู้คน  ทางแก้ไขแบบ 360 องศาของเราสามารถนำสินค้าและบริการของคุณไปยังกลุ่มผู้คนสาธารณะที่กว้างขวางมากขึ้น เราให้ความสำคัญและสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไอเดียสร้างสรรค์ และการออกแบบที่สวยงาม แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เราตรวจวัดผลลัพธ์ที่ถูกแก้ไขและปรับปรุงอยู่เสมอ

เรามีทีมที่หลากหลายที่เน้นย้ำเรื่อง การร่วมมือกัน ความมุ่งมั่นและมีใจรัก การทำงานเป็นทีม และให้ความสำคัญกับลูกค้า และมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายที่รวบรวมนักคิดมากมายจากทั่วทั้งเอเชียมาไว้ด้วยกัน

วัฒนธรรมองค์กร

ที่นี่…มี 4 คำที่บอกถึงสิ่งที่เราทำอยู่:

INTEGRITY

เราซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ตรงไปตรงมาในการทำธุรกิจ เรายกย่องและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อการกระทำของเรา เราปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม

PASSION

ความมุ่งมั่นและใจที่รักคือสิ่งสำคัญพื้นฐานขององค์กรและเป็นกุญแจที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจ

TEAMWORK

เราตระหนักเสมอว่าจุดแข็งและความได้เปรียบในเชิงแข่งขันคือคน เราจะเรียนรู้และแชร์ความคิดและความรู้อย่างต่อเนื่อง เราสนับสนุนความพยายามและการร่วมมือกันในทุกระดับขั้นของทุกกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร

CUSTOMER FOCUS

เราต้องการให้ลูกค้าของเราเป็น ``คนสำคัญ`` เพราะลูกค้าคือคนที่ขับเคลื่อนการกระทำของเราต่อไป Fan Engagement เป็นสิ่งที่ผลักดันเราให้เห็นแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ๆของการทำสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้น