กลุ่มผู้บริหาร

GEORGE FOO

CO-FOUNDER, COO

นายจอร์จ ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ไอเอช ดิจิตอล ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนทางการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร โดยมีสาขาภายในภูมิภาคเอเชียถึง 8 สาขา

สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย โอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา การเงินและการตลาด โดยจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจการขายสื่อโฆษณาของเขาคือได้เป็นผู้ดูแลจัดการสื่อโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ล ของบริษัท StarHub Limited

กระทั่งปี ค.ศ. 2000  เขาได้ตระหนักถึงศักยภาพของระบบอินเทอร์เน็ต จึงได้เข้าร่วมกับ 24/7 Media Asia โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรวมธุรกิจสื่อและธุรกิจโฆษณาเข้าด้วยกัน จากนั้นในปี ค.ศ. 2002 ได้เป็นผู้นำของตัวแทนบริษัทการขายสื่อสมัยใหม่ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ผ่านการเป็นพันธมิตรร่วมธุรกิจกับ Facebook, Microsoft, ESPN และ Baidu

และยังได้ตระหนักอีกว่า ต่อไปการตลาดออนไลน์นั้น กำลังจะพัฒนาขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนการตลาดออนไลน์ได้แบบครบวงจรเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจของตนเอง จึงทำให้ในปี ค.ศ. 2006 เขาได้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท IH Digital ซึ่งเป็นบริษัทที่สามารถให้บริการและช่วยเหลือทางด้านการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Blogger, Search Engine, Creative, Video และสื่ออื่นๆ

จอร์จ ฟู เป็นชายผู้ที่มีทัศนคติในการทำงานที่ดีเลิศและวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการที่กว้างไกล เมื่อมีเวลาว่าง เขามักจะมีความสุขกับการเดินทาง และการใช้เวลากับลูกสาวที่น่ารักทั้งสองคน