การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

IH Singapore Private Limited มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2012 (PDPA) และเคารพการเลือกของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วัตถุประสงค์หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย บริษัท IH Singapore Private Limited มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้ให้บริการของเราในสิงคโปร์ ได้แก่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณ การตอบคำถามและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่นเดียวกับการได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การส่งข้อเสนอทางการตลาดและโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงเนื้อหาและการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการหรือข้อมูลประชากรของคุณ

นอกจากนี้หากคุณได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วยการลงทะเบียน National Do Not Call (DNC)
ทางเราจะไม่ส่งข้อความส่งเสริมการขายและการตลาดผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเว้นแต่คุณให้ความยินยอมแก่ IH ในการดำเนินการดังกล่าว

IH มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวม วิธีการใช้ข้อมูล รวมไปถึงวิธีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือหากคุณต้องการหยุดรับข้อความส่งเสริมการขายหรือการตลาดจาก IH กรุณาติดต่อ:
Email: [email protected]

ที่อยู่: 2 Kallang Avenue # 06-25 CT Hub, Singapore 339407
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDPA
โดยทั่วไปโปรดไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ http://www.pdpc.gov.sg

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ ที่นี่