Digital Agency China

การตลาดดิจิทัลจีนการตลาดเครื่องมือค้นหาการตลาดโซเชียลมีเดีย

ความน่าสนใจของการใช้ Digital Agency China ทำตลาดจีน

เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วง 3-4 ปีมานี้ประเทศจีนมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก Digital Agency China จึงได้รับความสนใจจากแบรนด์สินค้าเป็นพิเศษ  เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าการค้าไทย-จีน ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 อยู่ที่ 25,427...