SEM

การตลาดดิจิทัลจีนข่าวสาร&กิจกรรมภายใน

Baidu ฝาแฝด Google ในประเทศจีน

Baidu Search Engine เป็นอีกด้านหนึ่งของ Baidu ที่เรารู้จัก เชื่อว่าคนไทยเกิน 1 ล้านคนรู้จักผลิตภัณฑ์จาก Baidu (ในแง่ของผลิตภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์พีซี) ซึ่งในจำนวนนี้ อาจยังไม่รู้จัก Baidu Search...