video advertising

IH-Article-(2)
กรณีศึกษาการตลาดคอนเทนต์การตลาดโซเชียลมีเดียข่าวสาร&กิจกรรมภายใน

สายการบิน EVA Air กับการเปิดตัววีดิโอหนังสั้นออนไลน์

สายการบิน EVA Air กับการเปิดตัววีดิโอหนังสั้นออนไลน์ในแคมเปญ "Make It Your Way ค้นพบอะไร? ในการเที่ยวแบบคุณ" สายการบิน EVA Air เริ่มต้นแคมเปญกับการเปิดตัว Contest...