การตลาดดิจิทัลจีนข่าวสาร&กิจกรรมภายใน

China Digital Marketing Trend 2020 “AI กลายเป็นเทคโนโลยีที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด”

CDMTCover

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ China Digital Marketing Trend 2020

# งบประมาณ การตลาดดิจิทัล ของผู้โฆษณาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14% และงบประมาณการตลาดดิจิตอลชะลอตัว

# 75% ของผู้โฆษณาจะลงทุนกับมือถือเพิ่มขึ้น มีการใช้งบเพียง 9% เท่านั้นที่ลงทุนซื้อโฆษณาบนคอมพิวเตอร์ (PC) และ โซเชียลมีเดีย ได้กลายเป็นช่องทางหลักในการจำหน่ายสินค้า

# มีการใช้งบประมาณใน การตลาดโซเชียลมีเดีย เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 15%  KOLs ยังคงเป็นจุดสนใจ และความนิยมของวิดีโอสั้น/การถ่ายทอดสดได้เพิ่มขึ้น

# การตลาดดิจิทัล กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอย่างชาญฉลาด และ AI ด้านการตลาดได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้โฆษณา

China Digital Marketing Trend 2020

ที่มา: voshohio.com

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ Global Digital Marketing Summit (GDMS), AdMaster และ GDMS ร่วมกันเปิดตัว ” China Digital Marketing Trend 2020 “ ขึ้น โดยมีทั้งอุตสหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ การดูแลสุขภาพและความงาม อาหารทารก วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ

ที่ทำการสำรวจและคาดการณ์แนวโน้มของการตลาดดิจิทัลในประเทศจีนในปี 2020 จากเอเจนซี่โฆษณา 221 รายจากกว่า 20 อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอ้างอิงสำหรับผู้โฆษณา แบรนด์และทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมการตลาดดิจิทัล

จากข้อมูลจากสถาบันวิจัยของธนาคารแห่งประเทศจีนคาดว่า การเติบโตของ GDP ของจีนในปี 2562 จะอยู่ที่ 6.1% ซึ่งช้ากว่าในปีก่อนอย่างมาก จากความเสี่ยงและความท้าทายที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจมหภาคจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันที่ลดลงในปี 2563

ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2019 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตลดลง 11.5% จากปีต่อปี และเป็นครั้งแรกที่มีแนวโน้มกลับตัวลดลง ในเวลาเดียวกันการมาถึงของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเติบโตของ IoT (Internet of Things) ที่นำโดย 5G ที่เป็นคลื่นลูกใหม่เข้าสู่ตลาดดิจิตอล สร้างพื้นที่และโอกาสในการพัฒนามากขึ้นและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงตลาดดิจิทัลไปในทิศทางที่ดีขึ้น

งบประมาณเพิ่มขึ้น 14% แบบชะลอตัว

รายงานแสดงให้เห็นว่างบประมาณการตลาดดิจิทัลของผู้โฆษณาจะเติบโตโดยเฉลี่ย 14% ในปี 2020 เมื่อเทียบกับปี 2017 อยู่ที่ 17% , ปี 2018 อยู่ที่ 18% และในปี 2019 ที่ 20% การเติบโตของงบประมาณการตลาดดิจิทัลช้าลงเป็นครั้งแรกในจีน

ที่มา: voshohio.com

มือถือยังคงเป็นตัวเลือกหลักสำหรับการตลาดดิจิทัลของผู้ลงโฆษณา

75% ของผู้ลงโฆษณาจะเพิ่มการลงทุนบนมือถือ ในทางกลับกันสัดส่วนของผู้โฆษณาที่เพิ่มการลงทุนบน PC นั้นมีเพียง 9% นอกจากนี้ด้วยความต่อเนื่องของ 5G และเทคโนโลยีที่รองรับอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น IoT / VR / AR ก็กลายเป็นส่วนสำคัญของการตลาดดิจิทัลของผู้โฆษณา

ที่มา: voshohio.com

งบประมาณการตลาดโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยนั้น สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของงบประมาณการตลาดดิจิทัลโดยเฉลี่ย

KOLs ยังคงเป็นจุดสนใจ และความนิยมของวิดีโอสั้น/การถ่ายทอดสดได้เพิ่มขึ้น

การตลาดโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นจุดสนใจของการลงทุนด้านการตลาดดิจิทัลของผู้โฆษณามากยิ่งขึ้น โฆษณาแบบวิดีโอและอีคอมเมิร์ซทางโซเชียลมีเดียจะอยู่ในอันดับที่สองในความสนใจ

ในแง่ของการลงทุนของงบประมาณด้านการตลาดโซเชียลมีเดีย 71% ของผู้โฆษณาจะเพิ่มงบประมาณด้านนี้ ในปี 2020 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15%

ที่มา: voshohio.com

ในบรรดาช่องทางการตลาดโซเชียลต่าง ๆ การโปรโมตผ่าน KOL ยังคงเป็นช่องทางที่สามารถป้อนข้อมูลหลักสำหรับผู้โฆษณาในปี 2020 การรับส่งข้อมูลผ่านข้อความส่วนตัวได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้โฆษณามากกว่าครึ่ง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 53% ผู้โฆษณาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการน้อยกว่าปีที่แล้ว

ที่มา: voshohio.com

ในแง่ของคอนเทนต์ 53% ของผู้โฆษณาให้ความสำคัญกับวิดีโอหรือวิดีโอสั้นที่ทำเอง นอกจากนี้ในปี 2020 จะมีกีฬาโอลิมปิค ความสนใจของผู้โฆษณาต่อเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ที่มา: voshohio.com

การตลาดดิจิทัล กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอย่างชาญฉลาด และ AI ด้านการตลาด ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้โฆษณา

แม้ว่าทั่วโลกคาดการณ์ว่าในปี 2020 จะเป็นปีของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอุตสาหกรรมการตลาดดิจิตอลจะเผชิญกับความท้าทายมากมาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และ 5G การตลาดดิจิตอลจะมีคลื่นลูกใหม่ใหม่ที่จะสร้างพื้นที่และโอกาสในการพัฒนาที่กว้างขึ้นและเปลี่ยนเป็นระบบอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง

รายงานแสดงให้เห็นว่าในปี 2020 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะกลายเป็นเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้โฆษณา นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลก็เป็นเทคโนโลยีการตลาดที่ผู้โฆษณาให้ความสำคัญ

ที่มา: voshohio.com

Ref.1 Ref.2


IH Digital – Digital Agency ผู้นำด้านการทำการตลาดออนไลน์ในประเทศจีน และเอเชีย

sales inquiry